Poradové

číslo           

Dátum           Názov objednávky                                       Zmluvný partner                      suma v EUR
 1.  rok 2010     neboli vystavené žiadne objednávky    
 2.  rok 2011  neboli vystavené žiadne objednávky    
 3.  rok 2012  neboli vystavené žiadne objednávky    
 4.  rok 2013  neboli vystavené žiadne objednávky    
01/2014  27.1.2014

zhotovenie PD na cyklotrasu v úseku

Jurava - Vrakuňa

DIC Bratislava s.r.o. 4.848,- €
02/2014   31.3.2014

veľkoplošná reklamná tabuľa 1 ks

AD SUN s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok, IČO 35828722    942,-
03/2014   31.3.2014   

trvalá reklamná tabuľa A2 pevne spojená so zemou  podľa prieskumu trhu, termín dodania 12/2014

AD SUN s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok , IČO 35828722   312,-
04/2014 10.4.2014

 Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv

Zameranie s.r.o., Uhorková 12, 821 09 Bratislava, ICO  45633576

 

423,-
05/2014 11.8.2014

objednávame si u Vás v zmysle prieskumu trhu z 11.8.2014 dodávku a montáž vrátane zemných prác, povrchovej úpravy zakladania : oceľové závry podľa projektu z prieskumu. 6 ks   

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, IČO 17317285

4773,60
06/2014 22.9.2014   

biele tričká s logom 180 g s potlačou 300 ks

MPaV s.r.o., Dechtice 401. 91953

889,20
07/2014    24.9.2014

rozšírenie rámp 7 ks

STEMA - Š.Hummel, Krajinská cesta 11, Svätý Jur,

428,40
08/2014 1.10.2014   

reklamné predmety 300x odznak, 500x kľúčenka

Media Rača s.r.o., Kubačova 21, 83106  Bratislava

522,- s DPH
09/2014 1.10.2014

kosenie okolia Pustého kostolíka a cyklotrasy po hrádzi do 16.10.

I.Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, Sv. Jur

180,- s DPH
10/2014 15.10.2014

moderovanie slávnostného otvorenia cyklotrasy Jurava 19.10.2014

Mgr. Roman Bomboľš, Karpatské nám. 11, 83106  Bratislava

200,-
11/2014 30.10.2014 kyklop s montážou podľa projektu DZ M&M stav s.r.o., Ľ. Štúra 696, 92207  Veľké kostoľany  1067,52
12/2014 30.10.2014 DZ diamond Grade s dvojblikačom solar panel, osadenie M&M stav s.r.o., Ľ. Štúra 696, 92207  Veľké kostoľany 4272-
13/2014 30.10.2014 senzor cyklistov programovateľny k DZ Diamond M&M stav s.r.o., Ľ. Štúra 696, 92207  Veľké kostoľany 864,-
14/2014 3.11.2014 vedenie účtovníctva Ing. Mariana Fiamová- UCTO, Bratislavská 63, Sv. Jur 800,-
1/2015  27.1.2015  cyklotrasa Jurava - kontrola techická a ekonomická     IDM - ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava 800,-
2/2015 20.5.2015 kosenie cyklotrasy Jurava I.Svätojurská a.s. 216,-
3/2015 15.6.2015 geometricky plan 6395/18-20 GEOMAP s.r.o., Borekova 54, Bratislava 874,-
4/2015 23.7.2015 mulčovanie buriny popri cyklotrase I.Svätojurská a.s. 252,-
5/2015 28.7.2015 dodávka a montáž ukradnutého doprav.značenia VG1/VG2 Dopravné značenie s.r.o. Trnava 1896,48 s DPH
6/2015  6.8.2015  variantné riešenia zámeny pozemkov, ZPMZ elaborát pre opravu výber pozemkov registra C KN , CP na oddelenie pozemkov  GEOMAP s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava  528 s DPH
7/2015  8.8.2015 vyrezanie kríkov a krovín na cyklotrase v k.ú. Sv. Jur  I.Svätojurská a.s.  367,80
8/2015  20.8.2015 dopravné značenie cyklotrasy Jurava v k.ú.Vajnory doplnenie podľa projektu DZ Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava  2367,70
9/2015  26.10.2015  zameranie mosta, spracovanie výkresu, zameranie vodného toku.. GEOMAP s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava  891,-
10/2015  2.11.2015 spracovanie jednostupňového projektu cyklolávky cez šúrsky kanál INPROP Ing. Peter Pokrivčák, Osloboditeľská 8, 83107  Bratislava     950,-
11/2015  4.11.2015  vedenie účtovníctva za rok 2015 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Bratislavská 63/26, 90021 Svätý Jur  500,-
 1/2016  21. 1. 2016  frézovanie šablon JURAVA 3 ks, rozmer 2x2 m  AD SUN s.r.o, Moyzesova 6, Pezinok  496,80
 2/2016     10. 2. 2016  oprava a rozšírenie závor na cyklotrase 2 ks    STEMA - Š.Hummel, Krajinská cesta 11, Svätý Jur,   240,-
 3/2016  10.3.2016  inžiniering stavby cyklolávky cez Šúrsky kanál  Behustav plus s.r.o.,
 
 650,-
 4/2016  10.3.2016  Inžiniering až po stavebné povolenie cyklotrasy JURAVA II - Vrakuňa

 Behustav plus s.r.o., Bratislava

 1750
5/2016 18. 4. 2016 stavba SO03 cyklotrasa v úseku Jurava - Vrakuňa podjazd   

Ledax s.r.o., Hraničná 12, 82105  Bratislava

29945,18
6/2016 20. 4. 2016 Stavebný dozor na stavbu SO 03- podjazd   

IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, Bratislava

800,-
 7/2016     13.5.2016  kosenie    I.Svätojurská a.s., Sv. Jur  258,-
 8/2016  3.6.2016  geometricky plan SO 03 - podjazd ku kolaudácií

GEOŠ - Ing. P. Šurans.r.o., Adámiho  3, Bratislava

 350,-
 9/2016  3.6.2016  stavba SO03 dopravné značenie    LEDAX s.r.o., Hraničná 12, Bratislava  879,20
10/2016 8.9.2016 vedenie účtovníctva Ing. Fiamová - UCTO, Bratislavská, Svätý Jur    500
11/2016 13.9.2016 realizačný projekt SO 01 JURAVA

DIC Bratislava s.r.o.

3558
12/2016 8.11.2016 Oprava trhlín na cyklotrase jurava STRABAG sr.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 600
1/2017 10.1.2017 frezovanie krovín na JURAVA VJ3 KOBERA NAD s.r.o, Záhradnícka 71, 82108  Bratislava 702
2/2017 11.1.2017 frézovaní krovín na Jurava VJ2, VJ1 KOBERA NAD s.r.o, Záhradnícka 71, 82108  Bratislava 65/hod
3/2017 23.1.2017 PD realizačný projekt mostovky, dielenská dokumentácia Ing. Kořínek Václav, Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava 450
4/2017  28.3.2017 oprava trhlín na cyklotrase     STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava  2,2 € / m + DPH
5/2017  28.3.2017 čistenie cyklotrasy    Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o., Pod lipami 2, 83107  Bratislava  270
6/2017  3.8.2017 obnova vodorovného dopravného značenia    Dopravné značenie Bratislava, Alžbetinska 169, 93040 Štvrtok na Ostrove  5610
7/2017 6.9.2017 príprava a realizácia verejného obstarávania cez EVO. Hana Mateičkova, JBratislava 740
8/2017 24.10.2017 oprava trhlín na cyklotrase JURAVA OAT s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava 1680
9/2017 26.10.2017 geometrický plán na zápis do katastra- vecné bremeno Geodet Plán s.r.o., Sabinovská 10, Bratislava 267
1/2018 5.2.2018 proces verejného obsrarávania a zápis do ITMS    Hana Mateičková, Jána Dekana, Bratislava 200
2/2018 12.2.2018 účtovníctvo za rok 2017 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Bratislavská, Sv. Jur    600,-

10651/1/

16336

3047/

93-2

28.3.2018 objednávka plagátov / etákov 2500 ks

JustPrint.sk

Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava

59,10
3/2018 29.5.2018 Veľkoplošná outdoorová tabula CICERO GROUP s.r.o., Ambroseho 15, Bratislava  243,60
4/2018 4.6.2018 Altánky na cyklotrasu  Andrej Kováč, MR Štefánika 112, Tvrdošín  4975,99
5/2018 28.8.2018 objednávka 4 ks cyklostojany     Bludovicky Svaty Jan s.r.o., Horni Bludovice 307 ČR  611,60
6/2018  9.10.2018  účtovníctvo za rok 2018 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Bratislavská, Sv. Jur    900,-
7/2018  7.11.2018  zalievanie špár hmotou Giguma DS 164, na Cyklotrase JURAVA I  OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/a, 82518  Bratislava   2 € / m b., minim. 700 €
1/2019  04.01.2019  dodávka a montáž dopravných gombíkov 12 ks na JURAVA III- Chorv.Grob  SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 90089  Častá  416,40
2/2019 29.4.2019 účtovníctvo a uzávierka za rok 2019. Schválené Radou združenia uznesením 29.4.19 UCTO  -Ing. Fiamová Mariana, Bratislavská 63, Sv. Jur 900,-
3/2019 25.5.2019 kosenie Jurava I  , JP1, VJ1,2,3,4 obec Chorv.Grob, nám. J.Andriča 17, 90025  Chorv.Grob 325,-
4/2019 1.7.2019 kosenie Jurava III, Chorv.Grob obec Chorv.Grob, nám. J.Andriča 17, 90025  Chorv.Grob 200,-
5/2019 30.08.2019 Spracovanie žiadosti o NFP - Cyklotrasa Jurava objekt SO 105-10 UPHill s.r.o., Račianska 62/C, 831 02  Bratislava 3100,-
6/2019 18.10.2019 zalievanie špár - Jurava I   OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/a, 82518  Bratislava  2 € / m b., minim. 700 €
7/2019 4.11.2019 oprava vodorovného dopravného značenia na cyklochodníku Jurava - Chorv.Grob Javorová Alej SIPE SK s.r.o., Bajkalská 5/A, 83104  Bratislava 660,-
8/2019 12.11.2019 dodávka a montáž TDZ na cyklochodníku Jurava - Chorv.Grob Javorová Alej SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, Častá 356,80
1/2020 25.3.2020 Výrub stromov Ž%P-85/2020-EA-Hrud

Pisto-stav s.r.o., Štiavnicka 12

Bratislava

IČO 51915049

2260,-
2/2020 13.5.2020 čistenie a odstranovanie nanosov na oboch stranach JURAVA I usek JP1 po SUR  Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinska cesta 15, 90021  Svätý Jur 1500,-
3/2020 13.5.2020 kosenie JURAVA III - Chorv.Grob obec Chorv.Grob, nám. Josipa Andriča 17, 90025  Chorv.Grob 200,-
4/2020 13.5.2020 vedenie účtovníctva a UZ za rok 2020 Mariana Dvorščíková - UCTO, Bratislavská 63A/1999, 90021  Sv. Jur 900,-
05/2020 4.8.2020 zhotovenie VDZ na cyklotrase JURAVA

SIGNATECH s.r.o.

Družstevná 737/1

90089 Častá

444,-
06/2020 23.9.2020

Oprava cyklotrasy JURAVA I úsek JP1 od ČOV dlĺžka 310 m, šírka 3 m

MBM-GROUP a.s., Hviezdoslavovo nám 213, 02901 Námestovo

32154,76
07/2020 23.10.2020

Vodorovné dopravné značenie na úsek cyklotrasy JP 1 po rekonštrukcii

SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 90089  Častá

1596
1/2021 1.4.2021

verejné obstarávanie JURAVA IV

VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A

82106 Bratislava

1800
2/2021 29.4.2021

Kosenie JURAVA I

Marian Fraňo Friendy, Krajinská cesta 15,90021  Sv. Jur

500
3/2021 29.4.2021

Kosenie JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

400
4/2021 8.6.2021

Kosenie JURAVA I

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

375
5/2021 18.6.2021

Vedenie účtovníctva a UZ za rok 2021

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka

1200
6/2021 14.7.2021

Mulčovanie/kosenie JURAVA I podjazd VJ4

Marian Fraňo Friendy, Krajinská cesta 15,90021  Sv. Jur

450
7/2021 21.7.2021

Mulčovanie JURAVA I Železníčná s. až ČOV.

Marian Fraňo Friendy, Krajinská cesta 15,90021  Sv. Jur

216
8/2021 5.8.2021

Kosenie JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

200
9/2021 5.10.2021

Vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy na rok 2021

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

148
10/2021 12.11.2021

Vytýčenie existujúcich podzemných vedení

Georadar SK, s.r.o., I.československej brigády 3307/28,  038 61 Vrútky

2940
1/2022 10.2.2022

Osadenie značiek na JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

200
2/2022 22.4.2022

Vedenie účtovníctva a UZ za rok 2022

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

1200
3/2022 25.4.2022

Vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy na rok 2022

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

148
4/2022 18.5.2022

Kosenie JURAVA I.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

375
5/2022 18.5.2022

Kosenie JURAVA III.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

200
6/2022 19.5.2022

Dodanie a montáž dopravného značenia

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

190
7/2022 12.7.2022

Mulčovanie JURAVA lokalita Hrušťovo od kaplnky po diaľničný nájazd 

I.Svätojurská a.s. Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

90
8/2022 21.7.2022

Oporné koly a polkoly ku stromom, páska

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

1950
9/2022 15.8.2022

Autorský dozor cyklotrasa SO 105 10

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

2304
10/2022 18.9.2022

Uprava PD trasy B a POV SO 105 10

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

1813,2
11/2022 03.10.2022

Obnova vodorovného dopravného značenia

DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča

1857,6
1/2023 06.04.2023

Vytýčenie existujúcich podzemných vedení.

Georadar SK, s.r.o., I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky

1986
2/2023 06.04.2023

Vedenie účtovníctva a UZ za rok 2023

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

1200
3/2023 11.04.2023

Kosenie pod cylotrasu SO 105 10

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

100
4/2023 20.04.2023

Kosenie JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

230
5/2023 11.05.2023

Kosenie pod cylotrasu SO 105 10

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

100
6/2023 30.05.2023

Kosenie JURAVA I

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

474
7/2023 31.07.2023

Kosenie JURAVA I

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

474
8/2023 21.09.2023

Kosenie JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

230
9/2023 25.09.2023

Kosenie JURAVA I

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

474
10/2023 03.11.2023

Odvoz a uloženie výkopovej zeminy 540 t

SANDROCK Sped, s.r.o., 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok

17 520
11/2023 22.11.2023

Kosenie JURAVA IV. SO 105 10

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

197
12/2023 18.12.2023

Odvoz a uloženie výkopovej zeminy navýšenie o 256,93 t

SANDROCK Sped, s.r.o., 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok

8324,53
1/2024 4.04.2024

Vedenie účtovníctva a UZ za rok 2024

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

1200
2/2024 11.04.2024

Kosenie JURAVA IV. 

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

373,40

3/2024 17.6.2024

Kosenie JURAVA III.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

375,4

4/2024 20.6.2024

Kosenie JURAVA II.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

540,20

5/2024 22.6.2024

Kosenie JURAVA IV. 

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

373,40

6/2024 4.7.2024

Kosenie JURAVA IV.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

373,40

7/2024 12.7.2024

Kosenie JURAVA III.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

375,4

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
IMG_1115.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256