Poradové

číslo           

Dátum           Názov objednávky                                       Zmluvný partner                      suma v EUR
 1.  rok 2010     neboli vystavené žiadne objednávky    
 2.  rok 2011  neboli vystavené žiadne objednávky    
 3.  rok 2012  neboli vystavené žiadne objednávky    
 4.  rok 2013  neboli vystavené žiadne objednávky    
01/2014  27.1.2014

zhotovenie PD na cyklotrasu v úseku

Jurava - Vrakuňa

DIC Bratislava s.r.o. 4.848,- €
02/2014   31.3.2014

veľkoplošná reklamná tabuľa 1 ks

AD SUN s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok, IČO 35828722    942,-
03/2014   31.3.2014   

trvalá reklamná tabuľa A2 pevne spojená so zemou  podľa prieskumu trhu, termín dodania 12/2014

AD SUN s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok , IČO 35828722   312,-
04/2014 10.4.2014

 Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov a určenie vlastníckych práv

Zameranie s.r.o., Uhorková 12, 821 09 Bratislava, ICO  45633576

 

423,-
05/2014 11.8.2014

objednávame si u Vás v zmysle prieskumu trhu z 11.8.2014 dodávku a montáž vrátane zemných prác, povrchovej úpravy zakladania : oceľové závry podľa projektu z prieskumu. 6 ks   

STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava, IČO 17317285

4773,60
06/2014 22.9.2014   

biele tričká s logom 180 g s potlačou 300 ks

MPaV s.r.o., Dechtice 401. 91953

889,20
07/2014    24.9.2014

rozšírenie rámp 7 ks

STEMA - Š.Hummel, Krajinská cesta 11, Svätý Jur,

428,40
08/2014 1.10.2014   

reklamné predmety 300x odznak, 500x kľúčenka

Media Rača s.r.o., Kubačova 21, 83106  Bratislava

522,- s DPH
09/2014 1.10.2014

kosenie okolia Pustého kostolíka a cyklotrasy po hrádzi do 16.10.

I.Svätojurská a.s., Na pažiti 4E, Sv. Jur

180,- s DPH
10/2014 15.10.2014

moderovanie slávnostného otvorenia cyklotrasy Jurava 19.10.2014

Mgr. Roman Bomboľš, Karpatské nám. 11, 83106  Bratislava

200,-
11/2014 30.10.2014 kyklop s montážou podľa projektu DZ M&M stav s.r.o., Ľ. Štúra 696, 92207  Veľké kostoľany  1067,52
12/2014 30.10.2014 DZ diamond Grade s dvojblikačom solar panel, osadenie M&M stav s.r.o., Ľ. Štúra 696, 92207  Veľké kostoľany 4272-
13/2014 30.10.2014 senzor cyklistov programovateľny k DZ Diamond M&M stav s.r.o., Ľ. Štúra 696, 92207  Veľké kostoľany 864,-
14/2014 3.11.2014 vedenie účtovníctva Ing. Mariana Fiamová- UCTO, Bratislavská 63, Sv. Jur 800,-
1/2015  27.1.2015  cyklotrasa Jurava - kontrola techická a ekonomická     IDM - ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava 800,-
2/2015 20.5.2015 kosenie cyklotrasy Jurava I.Svätojurská a.s. 216,-
3/2015 15.6.2015 geometricky plan 6395/18-20 GEOMAP s.r.o., Borekova 54, Bratislava 874,-
4/2015 23.7.2015 mulčovanie buriny popri cyklotrase I.Svätojurská a.s. 252,-
5/2015 28.7.2015 dodávka a montáž ukradnutého doprav.značenia VG1/VG2 Dopravné značenie s.r.o. Trnava 1896,48 s DPH
6/2015  6.8.2015  variantné riešenia zámeny pozemkov, ZPMZ elaborát pre opravu výber pozemkov registra C KN , CP na oddelenie pozemkov  GEOMAP s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava  528 s DPH
7/2015  8.8.2015 vyrezanie kríkov a krovín na cyklotrase v k.ú. Sv. Jur  I.Svätojurská a.s.  367,80
8/2015  20.8.2015 dopravné značenie cyklotrasy Jurava v k.ú.Vajnory doplnenie podľa projektu DZ Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A 82518 Bratislava  2367,70
9/2015  26.10.2015  zameranie mosta, spracovanie výkresu, zameranie vodného toku.. GEOMAP s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava  891,-
10/2015  2.11.2015 spracovanie jednostupňového projektu cyklolávky cez šúrsky kanál INPROP Ing. Peter Pokrivčák, Osloboditeľská 8, 83107  Bratislava     950,-
11/2015  4.11.2015  vedenie účtovníctva za rok 2015 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Bratislavská 63/26, 90021 Svätý Jur  500,-
 1/2016  21. 1. 2016  frézovanie šablon JURAVA 3 ks, rozmer 2x2 m  AD SUN s.r.o, Moyzesova 6, Pezinok  496,80
 2/2016     10. 2. 2016  oprava a rozšírenie závor na cyklotrase 2 ks    STEMA - Š.Hummel, Krajinská cesta 11, Svätý Jur,   240,-
 3/2016  10.3.2016  inžiniering stavby cyklolávky cez Šúrsky kanál  Behustav plus s.r.o.,
 
 650,-
 4/2016  10.3.2016  Inžiniering až po stavebné povolenie cyklotrasy JURAVA II - Vrakuňa

 Behustav plus s.r.o., Bratislava

 1750
5/2016 18. 4. 2016 stavba SO03 cyklotrasa v úseku Jurava - Vrakuňa podjazd   

Ledax s.r.o., Hraničná 12, 82105  Bratislava

29945,18
6/2016 20. 4. 2016 Stavebný dozor na stavbu SO 03- podjazd   

IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, Bratislava

800,-
 7/2016     13.5.2016  kosenie    I.Svätojurská a.s., Sv. Jur  258,-
 8/2016  3.6.2016  geometricky plan SO 03 - podjazd ku kolaudácií

GEOŠ - Ing. P. Šurans.r.o., Adámiho  3, Bratislava

 350,-
 9/2016  3.6.2016  stavba SO03 dopravné značenie    LEDAX s.r.o., Hraničná 12, Bratislava  879,20
10/2016 8.9.2016 vedenie účtovníctva Ing. Fiamová - UCTO, Bratislavská, Svätý Jur    500
11/2016 13.9.2016 realizačný projekt SO 01 JURAVA

DIC Bratislava s.r.o.

3558
12/2016 8.11.2016 Oprava trhlín na cyklotrase jurava STRABAG sr.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 600
1/2017 10.1.2017 frezovanie krovín na JURAVA VJ3 KOBERA NAD s.r.o, Záhradnícka 71, 82108  Bratislava 702
2/2017 11.1.2017 frézovaní krovín na Jurava VJ2, VJ1 KOBERA NAD s.r.o, Záhradnícka 71, 82108  Bratislava 65/hod
3/2017 23.1.2017 PD realizačný projekt mostovky, dielenská dokumentácia Ing. Kořínek Václav, Osloboditeľská 10, 831 07 Bratislava 450
4/2017  28.3.2017 oprava trhlín na cyklotrase     STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18  Bratislava  2,2 € / m + DPH
5/2017  28.3.2017 čistenie cyklotrasy    Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o., Pod lipami 2, 83107  Bratislava  270
6/2017  3.8.2017 obnova vodorovného dopravného značenia    Dopravné značenie Bratislava, Alžbetinska 169, 93040 Štvrtok na Ostrove  5610
7/2017 6.9.2017 príprava a realizácia verejného obstarávania cez EVO. Hana Mateičkova, JBratislava 740
8/2017 24.10.2017 oprava trhlín na cyklotrase JURAVA OAT s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava 1680
9/2017 26.10.2017 geometrický plán na zápis do katastra- vecné bremeno Geodet Plán s.r.o., Sabinovská 10, Bratislava 267
1/2018 5.2.2018 proces verejného obsrarávania a zápis do ITMS    Hana Mateičková, Jána Dekana, Bratislava 200
2/2018 12.2.2018 účtovníctvo za rok 2017 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Bratislavská, Sv. Jur    600,-

10651/1/

16336

3047/

93-2

28.3.2018 objednávka plagátov / etákov 2500 ks

JustPrint.sk

Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava

59,10
3/2018 29.5.2018 Veľkoplošná outdoorová tabula CICERO GROUP s.r.o., Ambroseho 15, Bratislava  243,60
4/2018 4.6.2018 Altánky na cyklotrasu  Andrej Kováč, MR Štefánika 112, Tvrdošín  4975,99
5/2018 28.8.2018 objednávka 4 ks cyklostojany     Bludovicky Svaty Jan s.r.o., Horni Bludovice 307 ČR  611,60
6/2018  9.10.2018  účtovníctvo za rok 2018 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Bratislavská, Sv. Jur    900,-
7/2018  7.11.2018  zalievanie špár hmotou Giguma DS 164, na Cyklotrase JURAVA I  OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/a, 82518  Bratislava   2 € / m b., minim. 700 €
1/2019  04.01.2019  dodávka a montáž dopravných gombíkov 12 ks na JURAVA III- Chorv.Grob  SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 90089  Častá  416,40
2/2019 29.4.2019 účtovníctvo a uzávierka za rok 2019. Schválené Radou združenia uznesením 29.4.19 UCTO  -Ing. Fiamová Mariana, Bratislavská 63, Sv. Jur 900,-
3/2019 25.5.2019 kosenie Jurava I  , JP1, VJ1,2,3,4 obec Chorv.Grob, nám. J.Andriča 17, 90025  Chorv.Grob 325,-
4/2019 1.7.2019 kosenie Jurava III, Chorv.Grob obec Chorv.Grob, nám. J.Andriča 17, 90025  Chorv.Grob 200,-
5/2019 30.08.2019 Spracovanie žiadosti o NFP - Cyklotrasa Jurava objekt SO 105-10 UPHill s.r.o., Račianska 62/C, 831 02  Bratislava 3100,-
6/2019 18.10.2019 zalievanie špár - Jurava I   OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/a, 82518  Bratislava  2 € / m b., minim. 700 €
7/2019 4.11.2019 oprava vodorovného dopravného značenia na cyklochodníku Jurava - Chorv.Grob Javorová Alej SIPE SK s.r.o., Bajkalská 5/A, 83104  Bratislava 660,-
8/2019 12.11.2019 dodávka a montáž TDZ na cyklochodníku Jurava - Chorv.Grob Javorová Alej SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, Častá 356,80
1/2020 25.3.2020 Výrub stromov Ž%P-85/2020-EA-Hrud

Pisto-stav s.r.o., Štiavnicka 12

Bratislava

IČO 51915049

2260,-
2/2020 13.5.2020 čistenie a odstranovanie nanosov na oboch stranach JURAVA I usek JP1 po SUR  Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinska cesta 15, 90021  Svätý Jur 1500,-
3/2020 13.5.2020 kosenie JURAVA III - Chorv.Grob obec Chorv.Grob, nám. Josipa Andriča 17, 90025  Chorv.Grob 200,-
4/2020 13.5.2020 vedenie účtovníctva a UZ za rok 2020 Mariana Dvorščíková - UCTO, Bratislavská 63A/1999, 90021  Sv. Jur 900,-
05/2020 4.8.2020 zhotovenie VDZ na cyklotrase JURAVA

SIGNATECH s.r.o.

Družstevná 737/1

90089 Častá

444,-
06/2020 23.9.2020

Oprava cyklotrasy JURAVA I úsek JP1 od ČOV dlĺžka 310 m, šírka 3 m

MBM-GROUP a.s., Hviezdoslavovo nám 213, 02901 Námestovo

32154,76
07/2020 23.10.2020

Vodorovné dopravné značenie na úsek cyklotrasy JP 1 po rekonštrukcii

SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 90089  Častá

1596
1/2021 1.4.2021

verejné obstarávanie JURAVA IV

VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A

82106 Bratislava

1800
2/2021 29.4.2021

Kosenie JURAVA I

Marian Fraňo Friendy, Krajinská cesta 15,90021  Sv. Jur

500
3/2021 29.4.2021

Kosenie JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

400
4/2021 8.6.2021

Kosenie JURAVA I

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

375
5/2021 18.6.2021

Vedenie účtovníctva a UZ za rok 2021

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka

1200
6/2021 14.7.2021

Mulčovanie/kosenie JURAVA I podjazd VJ4

Marian Fraňo Friendy, Krajinská cesta 15,90021  Sv. Jur

450
7/2021 21.7.2021

Mulčovanie JURAVA I Železníčná s. až ČOV.

Marian Fraňo Friendy, Krajinská cesta 15,90021  Sv. Jur

216
8/2021 5.8.2021

Kosenie JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

200
9/2021 5.10.2021

Vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy na rok 2021

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

148
10/2021 12.11.2021

Vytýčenie existujúcich podzemných vedení

Georadar SK, s.r.o., I.československej brigády 3307/28,  038 61 Vrútky

2940
1/2022 10.2.2022

Osadenie značiek na JURAVA III

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

200
2/2022 22.4.2022

Vedenie účtovníctva a UZ za rok 2022

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

1200
3/2022 25.4.2022

Vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy na rok 2022

EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová

148
4/2022 18.5.2022

Kosenie JURAVA I.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

375
5/2022 18.5.2022

Kosenie JURAVA III.

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

200
6/2022 19.5.2022

Dodanie a montáž dopravného značenia

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

190
7/2022 12.7.2022

Mulčovanie JURAVA lokalita Hrušťovo od kaplnky po diaľničný nájazd 

I.Svätojurská a.s. Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur

90
8/2022 21.7.2022

Oporné koly a polkoly ku stromom, páska

Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

1950
9/2022 15.8.2022

Autorský dozor cyklotrasa SO 105 10

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

2304
10/2022 18.9.2022

Uprava PD trasy B a POV SO 105 10

2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš

1813,2
11/2022 03.10.2022

Obnova vodorovného dopravného značenia

DOSA Slovakia, s.r.o., Dostojevského 12, 014 01 Bytča

1857,6

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
oznacenie stavby.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256