ZVEREJNENIE  ZÁKAZIEK  na  obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

 Platí pre predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 €/rok, alebo počas trvania zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. Zverejnenie je povinné najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním v prípade časovej tiesni najneskôr v deň zadania. Verejný obstarávateľ je do dňa nasledujúceho po dni zvriadenia elektronického úložiska na ÚVO, oprávnený splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumetnov, ktoré sa uverejňujú v PROFILE, uverejnením na jeho webovom sídle.

por.. číslo  deň zverejnenia  

predmet zákazky          

predpo-kladaná hodnota zákazky v €

termn dodania zákazky

termín dodania cenovej ponuky k zákazke predpokladaný termín zadania zákazky dátum realizácie
1. 15. 11. 2013 prípravná PD k cyklotrase Jurava - Vrakuňa 5.500       30.1.2014 29.11.2013 6.12.2013  
2. 15.2.2014    

management projektu"Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála JURAVA"  

kontaktná osoba Ing. Fiamová  msu@svatyjur.sk , Ing. Schwáb : schwab@vajnory.sk  

6.000  01/2015  25.2.2014  po 01.03.2014  04/2014-01/2015 
3. 15.2.2014 

stavebný dozor na stavbu "Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála JURAVA"

kontaktná osoba:Ing. Fiamová  msu@svatyjur.sk , Ing. Schwáb : schwab@vajnory.sk    

6.000  11/2014 25.2.2014  po 1.3.2014  04/2014-11/2014 
4. 28.7.2014 prieskum trhu závory (výzva tu) 4500 09/2014 4.8.2014 5.8.2014  09-10/2014
5. 2.9.2014 prieskum trhu na výtlky    8000 09/2014 30.11.2014 30.11.2014  
6. 23.9.2014

prieskum trhu - založenie trávy na hárdzi JURAVA

kontaktná osoba Ing. Fiamová  prednosta@svatyjur.sk

 

1000 10/2014 1.10.2014 2.10.2014 10/2014
7. 24.10.214 prieskum trhu dopravné značenie A16 s dvojblikačom 4 ks 4000 11/2014 3.11.2014 30.10.2014  
8. 24.10.2014 prieskum trhu dopravné značenie reflexné kiklopy 64 ks 1000 11/2014 3.11.2014 30.10.2014  
9. 22.12.2021  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436153  208 992,1  1Q-3Q /2022  14.1.2022 

1Q-2Q /2022 

 
10. 9.3.2022 

3. Vyzva na predkladanie ponuk - stavebny dozor Jurava

3. Príloha č.1 Mandátna zmluva na výkon SD - Jurava - cyklotrasa SO-105 1. etapa

3. Príloha č.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

4900  1Q-3Q /2022  17.3.2022  1Q-3Q /2022 

 

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
DSC_4894.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256