Združenie miest a obcí JURAVA

Prostredná 29, 90021 Svätý Jur

email: jurava@svatyjur.sk

 

mapa pre slávnostné otvorenie malokarpatsko - šúrskej magistrály JuRaVa Mapa a TRASA 2 strany

 

Zakladajúcimi členmi združenia sú: 

  • Mesto Svätý Jur, IČO: 00 304 832
  • Mestská časť Bratislava - Vajnory, IČO: 00 304 565
  • Mestská časť Bratislava - Rača, IČO: 00 304 557

Hlavnou činnosťou a cieľom združenia obci Sv.Jur-Rača-Vajnory (JURAVA) je návrh a realizácia projektov v rámci týchto obcí v oblasti športovej, kultúrno-spoločenskej, školskej, vinohradníckej  a vinárskej.

Pilotným projektom, pre ktorý aj združenie pôvodne vzniklo bol projekt cyklotrasy spájajúce tieto obce. Bohužiaľ prístupom bývalého vedenia MČ Rača sa samotná činnosť združenia dostala do úzadia. Až nástupom nového vedenia sa činnosť samotného združenia opäť obnovila a dostalo sa jej patričnej podpory od všetkých troch obcí.

Ďalšie projekty v rámci združenia JURAVA by sa mali týkať vinohradníctva a vinárstva, životného prostredia a kultúry. Niektoré už boli prerokované ústne a je v záujme obcí aby sa realizovali.

Je nesporné veľmi dobré, že momentálne vedenia týchto obcí chcú rozvíjať spoluprácu a vyťažiť čo najviac pozitív z tejto spolupráce, ktorá prospeje všetkým.

 

 

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
úsek VJ4_rekonštrukcia.jpg
Výjezd Pohořelice
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 DIČ 2022826256