Združenie miest a obcí JURAVA

Prostredná 29, 90021 Svätý Jur

email: jurava@svatyjur.sk

Skolaudované stavby:      

1) JuRaVa  I. etapa  Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála 10 /2014

2) JuRaVa podjazd popod regionálnu cestu medzi Chorvátskym Grobom a Vajnormi 06/2016

Plány a ciele:                  

1) JuRaVa - cyklolávka cez Šúrsky kanál - získané stavebné povolenie 07/2016

2) JuRaVa - pokračovanie cyklotrasy JURAVA II - Ivanka pri Dunaji  -Vrakuňa 

získané stavebné povolenie  na stavebný objekt  SO 01 Svätý Jur - Ivanka pri Dunaji  dňa  31.8.2016

      

OZNAM o dočasom uzatvorení podjazdu

Mesto Svätý Jur oznamuje, že v pondelok 3.7. 2017 sa začnú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou povrchu na cyklotrase v úseku podjazdu štátnej cesty II/502 v križovatke s účelovou komunikáciou Na Pažiti (pri sídle firmy Memoria). V intervale od 3.7. 2017 – 17.7. 2017 bude tento úsek (podjazd pod II/502 – sídlo firmy Memoria uzavretý pre všetky motorové aj nemotorové vozidlá (t.j. aj pre cyklistov) .

Žiadame všetkých účastníkov dopravy na tejto cyklotrase aby rešpektovali dopravné značenie a svojím konaním prispeli k zdarnej rekonštrukcii tejto cyklotrasy . Prosíme o zhovievavosť a rešpektovanie uzávery trasy.

            
   

 

mapa pre slávnostné otvorenie malokarpatsko - šúrskej magistrály JuRaVa Mapa a TRASA 2 strany

 

Zakladajúcimi členmi združenia sú: 

  • Mesto Svätý Jur, IČO: 00 304 832
  • Mestská časť Bratislava - Vajnory, IČO: 00 304 565
  • Mestská časť Bratislava - Rača, IČO: 00 304 557
  • Od roku 2015 je členom Združenia obcí JURAVA aj obec Chorvátsky Grob

Hlavnou činnosťou a cieľom združenia obci Sv.Jur-Rača-Vajnory (JURAVA) je návrh a realizácia projektov v rámci týchto obcí v oblasti športovej, kultúrno-spoločenskej, školskej, vinohradníckej  a vinárskej.

Pilotným projektom, pre ktorý aj združenie pôvodne vzniklo bol projekt cyklotrasy spájajúce tieto obce. Bohužiaľ prístupom bývalého vedenia MČ Rača sa samotná činnosť združenia dostala do úzadia. Až nástupom nového vedenia sa činnosť samotného združenia opäť obnovila a dostalo sa jej patričnej podpory od všetkých troch obcí.

Ďalšie projekty v rámci združenia JURAVA by sa mali týkať vinohradníctva a vinárstva, životného prostredia a kultúry. Niektoré už boli prerokované ústne a je v záujme obcí aby sa realizovali.

Je nesporné veľmi dobré, že momentálne vedenia týchto obcí chcú rozvíjať spoluprácu a vyťažiť čo najviac pozitív z tejto spolupráce, ktorá prospeje všetkým.

 

 

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
IMG_1120.jpg
Výjezd Pohořelice
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 DIČ 2022826256