Poradové 

číslo           

Dátum        Predmet fakturácie                 Suma               Dodávateľ                              
1/2010  2010        v roku 2010 neboli žiadne doručené faktúry    
1/2011  11.7.2011       fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb     3250     Mórik Jozef
2/2011 17.8.2011  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb     1300  Mórik Jozef
3/2011   13.9.2011  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb     1300 

 Mórik Jozef                    

4/2011 10.10.2011 fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb     1300 

 Mórik Jozef   

5/2011  7.11.2011 fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb     1300 

 Mórik Jozef  

6/2011  8.12.2011 fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb     1300 

 Mórik Jozef  

7/2011 20.12.2011 projektová dokumentácia zmena č. 1 4920

 DIC Bratislava s.r.o.

1/2012 20.1.2012      fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb    1300

 Mórik Jozef  

2/2012  15.2.2012  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb    1300

 Mórik Jozef  

3/2012 17.2.2012 nájomné za pozemok pod cyklotrasou   

59,91

 SPF 

4/2012  7.3.2012  projektová dokumentácia zmena č. 2   3780

DIC Bratislava s.r.o. 

5/2012 19.3.2012  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb    1300

 Mórik Jozef  

6/2012  10.4.2012  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb    1300

 Mórik Jozef  

7/2012  12.5.2012  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb   1300

 Mórik Jozef  

8/2012

18.5.2012  nájomné za pozemok pod cyklotrasou 12,79

 Slovenský vodohospodársky podnik 

9/2012 22.5.2012  vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP z OPBK 2400

SYNERGIES s.r.o.

10/2012 12.6.2012 projektová dokumentácia zmena č. 3 3832

DIC Bratislava s.r.o.

11/2012 19.6.2012  fa na základe zmluvy o poskytovaní služieb   1300

Mórik Jozef  

12/2012 12.12.2012 DFA za výrobu web stránky JURAVA    300

Media Rača s.r.o.

1/2013 26.2.2013  fa na základe nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov     59,91   

Slovenský pozemkový fond

2/2013    21.3.2013 fa za vedenie účtovníctva, vedenie pokladne, účtovnú závierku 200   

UCTO - Ing. Fiamová

3/2013    10.4.2013  fa na základe zmluvy o spolupráci - prenájom pozemkov 18   

 Slovenský vodohospodársky podnik

4/2013    25.4.2013  fa na základe nájomnej zmluvy - prenájom pozemkov 3,24

 Slovenský pozemkový fond

5/2013    20.8.2013     za externý projektový management     4200,-

 SYNERGIES, s.r.o.

6/2013 30.8.2013 za PD - realizačný projekt stavby cyklomag.    3871,20

DIS Bratislava s..o.

07/2013 8.10.2013    za prevádzu domény in Page Standard    59,27

 ZONER s.r.o.

01/2014 17.2.2014 SPF- nájomné za pozemok    63,15

 SPF

02/2014 7.4.2014 nájomné za pozemok 1,20

 Račany Rosso s.r.o.

03/2014    30.4.2014 nájomné za pozemok pod trasou   v  zmysle zmluvy 69/2015-BA z 12.4.2012 18,-

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2 Bratislava

04/2014 5.5.2014 realizácia verejného obstarávania v zmysle mandátnej zmluvy z 20.12.2011 2900,-

Agentúra pre poradenstvo a obstarávanie KLIENT s.r.o., Za Ferenitkou23, Nitra

05/2014    2.5.2014 vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov v k-u. Vajnory  obj. č. 4/2014 455,-

Zameranie s.r.o., Uhorková 12, 82109  Bratislava

06/2014 25.4.2014 spracovanie účtovníctva a uzávierky za rok 2013 200,-

Fiamová Mariana Ing.- UCTO, Bratislavská 63 Svätý Jur

07/2014 5.6.2014 výkon činnosti stavebného dozoru za apríl a máj  v zmysle mandátnej zmluvy z 7.4.2014 1600,-

IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava

08/2014 19.6.2014 veľkoplošná reklamná tabuľa- billboard   - objč. 02/2014 942,-

AD SUN s.r.o., Bratislavská 90 , 90201  Pezinok

09/2014 22.7.2014 stavebný dozor Malokarpatká- Šúrska cyklomagistrála JURAVA  za jún 800,-

IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava

10/2014 5.8.2014 stavebný dozor Malokarpatsko - Šúrska cyklomagistrála JURAVA za júl 800,-

IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava

11/2014 12.8.2014 stavebné práce    v zmysle zmluvy o dielo č. 2014/FA/01/002 z 31.3.2014 369060,78

Strabag s.r.o. , Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava

12/2014    12.9.2014 výkon činnosti stavebného dozoru za apríl a máj  v zmysle mandátnej zmluvy z 7.4.2014 800,-

IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava

13/2014 19.9.2014 stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo č. 2014/FA/01/002 z 31.3.2014 dobropis -320,04 dobropis

Strabag s.r.o. , Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava

14/2014    25.9.2014    doména hosting www.jurava.sk 58,99

ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava

15/2014 6.10.2014    doména - vyúčtovanie     0,00  ZONER s.r.o., Kopčianska 94, 85101 Bratislava
16/2014 6.10.2014 rozšírenie závor  428,40  STEMA - Štefan Hummel, Krajinská cesta 11, Sv. Jur
17/2014 13.10.2014 zábrany  4773,60 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava
18/2014 13.10.2014 tričká s potlačou Jurava 800,28 MPaV s.r.o., Dechtice 401, 91953  Dechtice
19/2014 17.10.2014 stavebný dozor  800 IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava
20/2014    20.10.2014 kosenie cyklotrasy  180,- I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Sv. Jur
21/2014 20.10.2014 moderovanie  200,- Roman Bomboš Mgr., Karpatské nám 11, Bratislava
22/2014 27.10.2014  poplatok SOZA  60,- SOZA, Rastislavova 3, 82108  Bratislava
23/2014 29.10.2014 v zmysle zmluvy o dielo a poskytovaní služieb z 26.8.2014 a dodatku. I.časť služieb  270,- eGov Systems spol.s r.o., Brigádnická 27, 841 10  Bratislava
24/2014    31.10.2014 stavebný dozor 10/2014  800,- IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava
25/2014 6.11.2014 vedenie účtovníctva za I.polrok 2014 300,- Fiamová Mariana Ing.- UCTO, Bratislavská 63 Svätý Jur
26/2014 10.11.2014 stavebné práce cyklotrasa JuRaVa    206002,- Strabat s.r.o., Mlnyksé Nivy 61/A, 82518  Bratislava
27/2014 10.11.2014 management projektu I.časť 426,- LKG s.r.o., Revolučná 27, 82104  Bratislava
28/2014 12.11.2014 odznaky a kľúčenky    702,- Media Rača s.r.o., Kubačova21, 831 06 Bratislava
29/2014 1.12.2014 management projektu JURAVA 156,- LKG s.r.o., Revolučná 27, 82104  Bratislava
30/2014 1.12.2014 stavebný dozor oktober 800,- IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava
31/2014 10.12.2014 Trvalá reklamná tabuľa A2 312,- AD Sun s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok
32/2014 15.12.2014 stavebné práce cyklotrasa JURAVA 41830,96 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A/82518 Bratislava - podľa zmluvy 2014/FA/01/002
33/2014 15.12.2014 DZ Diamond Grade s dvojblikačom 4x na VG1/VG2 4272,- M&M STAV s.r.o., Ľ. Štúra 696/134, 92207 Veľké Kostoľany
34/2014 15.12.2014 kyklop na VG1 / VG2  64 ks 1067,52 M&M STAV s.r.o., Ľ. Štúra 696/134, 92207 Veľké Kostoľany
35/2014 22.12.2014  oprava výtlkov -asfaltovanie 7170,90 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A/82518 Bratislava 
36/2014 31.12.2014  stavebné práce cyklotrasa JURAVA v zmysle zmluvy  24023,66 s DPH STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A/82518 Bratislava
37/2014 31.12.2014 nájomné 11/2014-11/2015 pozemok 1,20 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5,  Bratislava,
 1/2015  11. 2. 2015 ekonomické a stavebné zhodnotenie stavby  800 IDM-ba s.r.o., Šúrska 18, 83106  Bratislava
 2/2015     9. 3. 2015  PNZ P40660/9.00- nájomné 2015  63,15 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 81715  Bratislava
 3/2015  9. 3.2015 autorský dozor počas realizácie projektu cyklotrasy JURAVA 739,20 DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 82108  Bratislava
 4/2015 17. 3.  2015 dotlač PD skutočného vyhotovenia projektu Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála Jurava 1080,48 DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 82108  Bratislava
 5/2015 20. 3. 2015 management projektu - správy, žiadosti o platbu..     282,- LKG s.r.o., Revolučná 27, 82104  Bratislava
 6/2015     8.4.2015  PD- Cyklotrasa Jurava - Vrakuňa  5236,27 DIC Bratislava, s.r.o., Koceľova 15, 82108  Bratislava
 7/2015    20.4.2015  nájomné 2015     18,-  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17  Bratislava
 8/2015 26.5.2015  obj 14/2014 vedenie účtovníctva  500,-  Ing. Fiamová Mariana - UCTO, Svätý Jur
 9/2015 17.6.2015  obj 2/2015 kosenie  355,80  I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur
10/2015  30.7.2015  obj. 4/2015 mulčovanie  216,-  I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur
11/2015 6.8.2015 obj. 3/2015 geodetické práce 874,- GEOMNAP s.r.o., Borekova 54, 821 06  Bratislava
12/2015 10.8.2015 obj. č. 6/2015 zámena pozemkv pod cykotrasov ZPMZ  register C KN Sv. Jur 528,- GEOMAP s.r.o., Borekova54, 821 06  Bratislava
13/2015 11.8.2015 obj. č. 7/2015 orezanie krovín na cyklotrase 367,80  I. Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Svätý Jur
14/2015  7.9.2015  obj. č. 8/2015 DZ         2367,70 s DPH Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava
15/2015 21.9.2015 doména jurava  58,99 ZONER s.r.o., Jaskový rad 5, 831 01  Bratislava
16/2015 21.9.2015 obj. 5/2015 dopravné značenie VG1/VG2  1896,48 s DPH Dopravné značenie s.r.o., Strojárenská 8481/4, 917 02 Trnava
17/2015 21.12.2015  obj 9/2015 geodetické práce - cyklolávka  930,80 GEOMAP s.r.o., Borekova54, 821 06  Bratislava
18/2015 30.12.2015 obj 10/2015 + podklasy od SHMU 179,16 €. PD stavba cyklolávky 1129,16 INPROP, Ing. Peter Pokrivčák, Osloboditeľská 8, Bratislava
 1/2016    07.01.2016 poistenie za 1/ Q 2016     82,96 Prvá komunálna finančná a.s.
 2/2016 28.1.2016 nájomné za pozemky     1,2 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava
 3/2016 23.2.2016 frézované šablony na značenie cyklotrasy 3 ks  2*2 m  496,80 AD Sun, s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok
 4/2016 25.2.2016 posúdenie PD pre stavebné  povolenie     48  Technická inšpekcia a.s., Železničiarska 18, Bratislava
 5/2016 29.2.2016 nájomné  63,15 SPF, Búdkova 36, 817 15  Bratislava
 6/2016    14.03.2016    oprava závor na cyklotrase     240,- Stema Hummel, Krajinská cesta 11, Sv. Jur
 7/2016  18.4.2016 prenájom hrádze  18,- SVP š.p. Bratislava, Karloveská 2
 8/2016       15.6.2016 kosenie 99 I. Svätojurská
 9/2016 15.6.2016 poistenie    82,96 Prvá komunálna finančná a.s.
10/2016 15.6.2016 stavba SO 0,3  podľa zmluvy 29945,20 LEDAX s.r.o.
11/2016 17.6.2016 stavebný dozor  800,- IDM ba s.r.o, Šúrska 18, Bratislava
12/2016 17.6.2016    oprava a dotlač dokumentácie JURAVA II SO 01  627,29 DIC Bratislava s.r.o, Koceľova 15, 82108  BA
13/2016 17.6.2016 dodatok č. 1 k Z30/2016  stavba SO 03 podjazd  6004,80 LEDAX s.r.o., Hraničná 12, 821 05  Bratislava
14/2016 27.6.2016 dopravné značenie  879,20 Ledax s.r.o., Hraničná  12, Bratislava
15/2016 08.7.2016  geometricky plan skutočnosti stavby  350 GEOŠ s.r.o., Adámiho 3, 841 05  Bratislava
16/2016    8.8.2016 likvidácia padnutých stromov, pílenie, havária po víchrici     63,16  I.Svätojurská, a.s., Na Pažiti 4E Svätý Jur
17/2016 22.8.2016 účtovníctvo 2015   podľa obj.11/2015 500 UCTO- Ing. Mariana Fiamová, Bratislavská 63, Svätý Jur
18/2016 5.9.2016 kosenie 72 I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Sv. Jur
19/2016 1 Zal    12.9.2016  záloha za vecné bremeno pod budúcu stavbu cyklotrasy SO01 1560 Železnice SR, Klemensova 8, 81361  Bratislava
20/2016    21.9.2016    poistenie cyklotrasy    8.96 PKF a.s., Samova 11, Nitra
21/2016 10.10.2016 PD SO 01  Jurava - Ivanka  3558 DIC Bratislava s.r.o., Koceľova15, 82108 Bratislava
22/2016  17.10.2016  iN pAGE zoner  59,20  Zoner S.R.O., jASKOVý RAD 5, 831 01  BRATISLAVA
23/2016 23.12.2016 dotlač projektu Jurava - Ivanka  212,61 DIC Bratislava s.r.o., Koceľova15, 82108 Bratislava 
24/2016 23.12.2016 inžiniering cyklolávky  650 Behustav plus s.r.o., Bajzova 10, 82108  Bratislava
25/2016 29.12.2016 zaklreslenie projektu do katastr.máp pre podajnie grantu 212,61 DIC Bratislava s.r.o., Koceľova15, 82108 Bratislava
26/2016 31.12.2016 inžiniering cyklotrasy Jurava - Ivanka 650 Behustav plus s.r.o., Bajzova 10, 82108  Bratislava
27/2016 31.12.2016 zalievanie špár, asfaltovanie cyklotrasy Jurava 477,40 Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 82518  Bratislava
 1/2017  10.1.2017 nájomné  1,2 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava
 2/2017  26.1.2017  mulčovanie popri šúrskom kanáli     1576,25  KOBERA NAD s.r.o., Záhradnícka 71, Bratislava
 3/2017  26.1.2017  poistenie  82,96  PKF a.s.
 4/2017  7.2.2017  PD Oceľové a drevené konštrukcie cyklolávky Vajnory  450  Korinek Václav, Osloboditeľská 10, Bratislava
 5/2017  16.2.2017  nájomné podľa zmluvy  63,15 Slovenský Pozemkový fond
 6/2017  7.3.2017  poistenie  82,96  PKF a.s.
 7/2017  27.3.2017 nájomné za pozemky rok 2017  18,00  SVP š.p.
 8/2017  28.3.2017  kosenie trávy a zametanie  270,-  Vajnorská podporná spoločnosť s.r.o.
 9/2017  17.5.2017  oprava cyklotrasy JURAVA I- špáry  2170,08  STRABAG s.r.o.
 10/2017  26.6.2017  poistné za 3/Q/2017  82,96  PKF a.s., Samova 11, Nitra
 11/2017  13.9.2017 vedenie účtovníctva a účtovná závierka 2016 500 Ing. Mariana Fiamová - UCTO, Svätý Jur
 12/2017  13.9.2017 poistné za 4/Q/2017 82,96 PKF a.s., Samova 11, Nitra
 13/2017 25.10.2017 domena www.jurava.sk    88,32 ZONER s.r.o.,  Jaskov rad 5, 83101 Bratislava
 14/2017 30.10.2017 geom.plán na parcely pod cyklolávkou     267,-  GEODET Plán s.r.o., Hlaváčikova 4, 841 05  Bratislava
15/2017       6.11.2017 nájomné 4,66 SVP š.p., Bratislava
16/2017 28.11.2017 Vodorovné dopravné značenie JURAVA 11658,12 Dopravné značenie Bratislava, s.r.o, Alžbetínska 169, 93040 Štvrtok na Ostrove
17/2017 6.12.2017 Manažment projektu Pripojenie cyklotraás SO 104 - Park city 700 UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 83102  Bratislava
18/2017 12.12.2017 špárovanie dilatácií na cyklotrase JURAVA údržba 3451,20 OAT s.r.ol, Mlynské Nivy 61/A, 82102  Bratislava
 1/2018    22.1.2018 nájomné  1,20  Račany Roso s.r.o., Sasinkova 5, Bratislava
 2/2018  6.2.2018  externý manažment projektu SO 104 - Miestna cyklotrasa Park city. v zmysle zmluvy  800,-  Uphill, Project s.r.o., Račianska 62/C, 831 02  Bratislava
 3/2018 13.2.2018 poistné 1/Q/2018 82,96 PKF a.s., Samova 11,  Nitra
 4/2018 13.2.2018 poistné 2/Q/2018 82,96 PKF a.s., Samova 11, Nitra
 5/2018 19.3.2018 nájom pozemkov  pod cyklolávkou 10,13  SVP š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
 6/2018 20.3.2018 verejne obstaravanie JURAVA III     940  Mateičkova, J. Dekana 24,  BraTISLAVA
 7/2018 23.3.2018 tlač letakov, povinna propagacia IROP  59,10  JUST Print.sk, s.r.o., Karadžičova 8/A, Bratislava
 8/2018  27.3.2018 nájom pozemkov pod Juravou  18  SVP š.p., Karloveska 2, Bratislava
 9/2018  6.4.2018 výrub dreviny ktorá sa nakláňala nad cyklotrasu  125,40  I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, Sv. Jur
 10/2018  6.4.2018  Externý manažment IROP  800 UPHILL s.r.o., Račianska 62/C. Bratislava
 11/2018     6.6.2018  Externý manažment IROP     800 UPHILL s.r.o., Račianska 62/C. Bratislava
 12/2018  9.6.2018  poistenie majetku  82,96  PKF a.s.
 13/2018  18.6.2018 Stavba cyklotrasy od COV po ŽSR - spojenie  20.725,14

 ALPINE Slovakia s.r.o.,

Vlčie hrdlo 324/90

82107  Bratislava

 14/2018  4.7.2018 stavba cyklotrasy - Chorvátsky Grob 1.etapa  154.703,38  Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra
 15/2018  11.7.2018 veľkoplošný pútač - povinná reklama IROP / EU  243,60 CICERO Group s.r.o., Ambroseho 2478/15, 85102  Bratislava
 16/2018  2.8.2018 poskytovanie služieb - externý manažment  800,-  UPHILL s.r.o., Račianska 62/C. Bratislava
 17/2018  2.8.2018 altánky Al Capone plus montáž na cyklotrasu Jurava II - Chorv.Grob  4.975,99  Andrej Kováč, M.R. Štefánika 112, 02744 Tvrdošín,
 18/2018 13.8.2018 stavba cyklotrasy - Chorvátsky Grob 2.etapa 216.217,98 Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra
 19/2018 30. 8. 2018 cyklostojany 4 ks 611,60 Bludovický Svatý Ján s.r.o., Horní Bludovice 307, 73937 Horní Bludovice
 20/2018 7.9.2018 stavebný dozor 3360,00 SARPO a.s., Pri Šajbách 3, Bratislva, 
 21/2018  20.9.2018  poistenie Jurava I   4/Q/2018  82,96  PKF a.s., Samova11, Nitra
 22/2018  20.9.2018  JURAVA III - stavebné práce  11398,82  Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra
 23/2018  1.10.2018  Prerezavanie stromov po víchrici - popadané cez cykotrasu  40,-  Materj Čičo, Hrúšťova 933/2, Svätý Jur
 24/2018  2.10.2018 manatement projektu za august a september 2018 800,- UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 83102  Bratislava
 25/2018  2.10.2018 dodávka pier 75 ks 70,74 National Pen, Co Louth, Dundelt, Ireland, DIC Vat No IE 97264440
 26/2018  3.10.2018  Zoner - www hosting domény 88,32 Zoner s.r.o., Jaskový rad 5, 83101  Bratislava
 27/2018  5.10.2018 dobropis k faktúre dfa 14/2018  - 776,02 Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 94978 Nitra
 28/2018  27.11.2018  stavebné práce : oprava a údržba JURAVA I  3523,20  OAT s.r.o., Mlynské Nivy 61/A 82105  Bratislava, IČO  17310016
 29/2018  11.12.2018  poskytovanie služieb za oktober a november  800  UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C,83102  Bratislava IČO 51015102
 30/2018  12.12.2018 účtovníctvo za rok 2017 v súlade s objednávkou č. 2/2018 600 Fiamová Mariana Ing. - UCTO, Bratislavsku 63,90021  Svätý Jur
 01/2019  04.01.2019  poistenie Jurava I     82,96  PKF a.s., Samova 11, Nitra
 02/2019 07.01.2019 dodávka a montáž dopravných zariadení Chorv.Grob- Jurava III (dopravný gombík 12 ks) 416,60 SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 90089  Častá, IČO 44690118
 03/2019 15.01.2019 nájomné 2019 1,20 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava
 04/2019 12.02.2019 kosenie, mulčovanie, frezovanie JuravaI  usek VJ4 432,- Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15,90021  Svätý Jur
 05/2019  01.03.2019 SPF nájom pozemkov  63,15  SPF Budkova 36, Bratislava 
 06/2019  3.3.2019 mulčovanie kosenie a frézovanie VJ4  450 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
 07/2019  11.3.2019 poistenie Jurava I II.Q   82,96 PKF a.s., Samova 11, Nitra
 08/2019  27.3.2019 nájomné pozemkov - Jurava I  18 SVP š.p., Bratislava
 09/2019  2.4.2019 mulčovanie, frezovanie kosenie VJ4 marec  486 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
 10/2019 29.4.2019 vedenie účtovníctva a účtovna závierka 2018 900 UCTO - Ing. Mariana Fiamová, Bratislavská 63, Sv. Jur
11/2019 23.5.2019 mulčovanie a kosenie VJ4 432 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
12/2019 16.6.2019 nájomne za pozemky pod cyklolávkou 10,38 Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Karloveska 2, 84217 Bratislava
13/2019 20.6.2019 poistenie JURAVA III III/Q/2019 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
14/2019 09.7.2019 poistenie JURAVA I   III/Q/2019 82,96 PKF s.r.o.,Samova 11, Nitra, IČO 52329763
15/2019 09.7.2019 kosenie JURAVA I júl 375,- ImmoStrahl s.r.o., Slnečná 25, Malinovo, IČO 47476681
16/2019 15.7.2019 Kosenie JURAVA I jún 375,- Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
17/2019 15.7.2019 Kosenie Jurava III   júl 200,- Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
18/2019 30.7.2019 orezanie hrádze od náletových drevín  259,20 I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 90021  Svätý Jur
19/2019 13.9.2019 kosenie, mulčovanie a zametanie úsek II/502 VJ4 , 12,5 hodín 450,- Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
20/2019 13.9.2019 kosenie, mulčovanie a zametanie úsek  JP1, 12,5 hodín 450,- Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
21/2019 23.9.2019 poistenie Jurava I 82,96 PKF s.r.o.,Samova 11, Nitra, IČO 52329763
22/2019 23.9.2019 poistenie Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
23/2019 4.10.2019 domena jurava.sk 88,32 ZONER sro, Jaskový rad 5, Bratislava, IČO  35770929
24/2019 30.10.2019 kosenie mulčovanie, frézovanie podjazd II/502 až VJ4 koniec 450,- Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
25/2019 15.11.2019 záverečné ukončenie a administratívne vyhodnotenie projektu 500 UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 831 02  Bratislava, IČO 51015102
26/2019 15.11.2019 Zhotovenie vodorovné dopr.zn. na cyklochotníku v Chorv.Grobe - Javorová alej 554,40 SIPE SK, s.r.o., Bajkalská 5/A, 82104  Bratislava, IČO 51469235
27/2019 5.12.2019 osadenie zvislého dopravného značenia na cyklotrase v Chorv.Grobe 292,10 SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737/1, 900 89  Častá
28/2019 18.12.2019 oprava cyklotrasy JURAVA I- zalievanie špár 4156,80 OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 821 05  Bratislava, IČO 17310016
1/2020 7.1.2020 poistenie Jurava III   iq2020 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
2/2020 28.1.2020 správny poplatok za vyrub stromov 100,- Obec Chorv.Grob
3/2020 29.1.2020 spracovanie podania ŽoNFP pre projekt Cyklotrasa Jurava objekt SO 105-10" 2600 UPHill sro, Račianska 62/C, 83102 Bratislava, IČO 47330406
4/2020 27.2.2020 nájomné podľa zmluvy PNZ P40660/09,00 za r. 2020 63,15 Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava
5/2020 03.3.2020 oprava cyklotrasy JP1 pri ČOV 300 OAT s.r.o., Mlynské nivy 61/A 82105 Bratislava IČO 17310016
6/2020 10.3.2020 nájom pozemkov JURAVA I 18 SVP š.p., Karloveska 2, Bratislava
7/2020 23.3.2020 poistenie Jurava III   2/2020 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
8/2020 03.4.2020 výrub náletových drevín - Chorv.Grob 2260,- PISTO-STAV s.r.o., Štiavnická 12, 821 04  Bratislava, IČO 51915049
9/2020 24.4.2020 výroba pečiatok 57,36 Aureus Services s.r.o., Duklianskych hrdinov 381/3, 90101  Malacky, IČO 45442088
10/2020 13.5.2020 kosenie JURAVA I od podjazdu II/502 až po úsek VJ4 450,- Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
11/2020 13.5.2020 vedenie účtovníctva a UZ za rok 2019 900,- UCTO - Ing. Mariana Dvorščíková, Bratislavská 63A, Sv. Jur
12/2020 13.5.2020 doplnenie žiadosti o NFP 500 UPHILL Project s.r.o., Račianska 62/C, 831 02  Bratislava, IČO 51015102
13/2020 18.5.2020 kosenie JURAVA III 200 Obec Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
14/2020 18.5.2020 Kosenie JURAVA I JP1, RJ1.2.3.4 450 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
15/2020 16.6.2020 čistenie krajov cyklotrasy od prerastania 1500 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
16/2020 22.6.2020 poistenie Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
17/2020 8.7.2020 striekacie šablony  DZ 144

AD SUN s.r.o., Bratislavská 90, 90201 Pezinok

IČO 35828722

18/2020 3.8.2020 čistenie cyklotrasy  od železničného podjazdu  po most do Šuru 420 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
19/2020 27.8.2020 striekanie DZ "Zákaz voľného pohybu psov" 444 SIGNATECH s.r.o., Družstevná 73/71, 90089  Častá, IČO 44690118
20/2020 4.9.2020 kosenie za mesiac august JP1, VJ3, VG1 450 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
21/2020 7.9.2020 čistenie cyklotrasy - krajníc   360 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
22/2020 22.9.2020 poistenie Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
23/2020 25.9.2020 web stránka JURAVA 86,40 ZONER s.r.o, Jaskový rad 5, 83101  Bratislava
24/2020 30.10.2020 oprava úseku JURAVA I časť JP1  32154,76 MBM-GROUP a.s., Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo, IČO 36740519
25/2020 18.11.2020 dopravné značenie na JURAVA I úsek JP1 po rekonštrukcii 1768,80 SIGNATECH s.r.o., Družstevná 737, 90089  Častá, IČO  44690118
26/2020 21.12.2020 monitorovacia správa 1 81 Gabriela Šedová, Rajtáková 21, 84103  Bratislava ICO 43633129
1/2021 02.01.2021 poistenie Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
2/2021 25.1.2021 orezávanie  a čistenie cyklotrasy JURAVA I 480 Marian Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, Sv. Jur
3/2021 29.1.2021 poistenie JURAVA III doplatok 52,26 UNION poisťovňa a.s., 31322051
4/2021 22.2.2021 Nájomné Jurava I 1,20 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava
5/2021 22.2.2021 Vedenie účtovníctva za rok 2020  a účtovna závierka. Podľa objednávky 4/2020 900 UCTO - Ing. Mariana Dvorščíková, Bratislavská 63, Sv. Jur
6/2021 22.3.2021 nájomné za pozemky pod cyklotrasou 18 BVS š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
7/2021 22.3.2021 poistenie majetku 02/q/2021  Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
8/2021 15.4.2021 odstránenie popadaných stromov 59,40 I.Svätojurská a.s., Na Pažiti 4E, 90021  Svätý Jur
9/2021 19.4.2021 perá 60,49 NationalPen, Dundalk, CO Louth, Ireland
10/2021 13.5.2021 kosenie a čistenie cyklotrasy 492,-

Marián Fraňo, FRIENDY

Krajinská cesta 15

90021  Svätý Jur

11/2021 9.6.2021 poistenie majetku 03/q/2021  Jurava III 100,39 UNION Poisťovňa, 31322051
12/2021 21.7.2021 Mulčovanie/kosenie cyklotrasy 450 Marián Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, 90021  Svätý Jur
13/2021 28.7.2021 Mulčovanie a čistenie cyklotrasy 216 Marián Fraňo, FRIENDY, Krajinská cesta 15, 90021  Svätý Jur
14/2021 17.8.2021 Kosenie cyklotrasy jún júl 400 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
15/2021 26.8.2021 poistenie majetku 03/q/2021  Jurava III 100,39 UNION Poisťovňa, 31322051
16/2021 10.9.2021 Kosenie cyklotrasy I. 375 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
17/2021 10.9.2021 Kosenie cyklotrasy september 200 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
18/2021 8.11.2021 Vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy na rok 2021. Podľa objednávky 9/2021 148 EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová
19/2021 27.12.2021  Verejné obstarávanie JURAVA IV. Podľa objednávky 1/2021 1800 VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A 82106 Bratislava
1/2022 24.2.2022 poistenie majetku 02/q/2022  Jurava III 100,36 UNION poisťovňa a.s., 31322051
2/2022 14.3.2022 nájomné za pozemky pod cyklotrasou 32,73 SVP š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
3/2022 17.3.2022 nájomné za pozemky pod cyklotrasou 18 SVP š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
4/2022 25.3.2022 Vedenie účtovníctva za rok 2021  a účtovna závierka. Podľa objednávky 5/2021 1200 EKONOS DVA sro, Nemčíkova 7, Bratislava
5/2022 29.3.2022 Vytýčenie existujúcich podzemných vedení. Podľa objednávky 10/2021 2940 Georadar SK, s.r.o., I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
6/2022 26.5.2022 poistenie majetku 03/q/2022  Jurava III 100,36 UNION poisťovňa a.s., 31322051
7/2022 10.6.2022 Vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy na rok 2022. Podľa objednávky 3/2022 148 EKONOS DVA s.r.o., Nemčíkova 1196/7, 841 01 Dúbravka Ing. Jana Valová
8/2022 13.7.2022 Kosenie cyklotrás I. a III. 575 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
9/2022 13.7.2022 Dodanie a montáž dopravného značenia. Podľa objednávky 6/2022 190 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
10/2022 18.7.2022 Mulčovanie JURAVA lokalita Hrušťovo od kaplnky po diaľničný nájazd  90 I.Svätojurská a.s. Na pažiti 4E, 900 21 Svätý Jur
11/2022 10.8.2022  Verejné obstarávanie JURAVA IV. Stavebný dozor 1/2021 500 VO-TOR s.r.o., Pri trati 15/A 82106 Bratislava
12/2022 12.8.2022 Oporné koly a polkoly ku stromom, páska 8/2022 1948,51 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
13/2022 6.9.2022 poistenie majetku 04/q/2022  Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
14/2022 19.10.2022 Uprava PD trasy B a POV SO 105 10 1813,2 2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš
1/2023 11.1.2023 poistenie majetku 01/Q/2023  Jurava III 100,39 UNION poisťovňa a.s., 31322051
2/2023 19.1.2023 poistenie majetku 02-04/Q/2023  Jurava III 301,17 UNION poisťovňa a.s., 31322051
3/2023 3.2.2023 Nájomné Jurava I 1,2 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava
4/2023 28.3.2023 nájomné za pozemky pod cyklotrasou 12,64 SVP š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
5/2023 6.4.2023 Vedenie účtovníctva za rok 2022  a účtovna závierka. 1200 EKONOS DVA sro, Nemčíkova 7, Bratislava
6/2023 7.4.2023 Nájomné za pozemky pod cyklotrasou 18 SVP š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
7/2023 8.5.2023 Vytýčenie existujúcich podzemných vedení. Podľa objednávky 1/2023 1986 Georadar SK, s.r.o., I.československej brigády 3307/28, 038 61 Vrútky
8/2023 10.5.2023 Kosenie cyklotras Podľa objednávok  3,4,5/2023 430 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
9/2023 31.5.2023 Kosenie cyklotras Podľa objednávky  6/2023 474 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
10/2023 1.6.2023 Činnosť stavebného dozoru 05/2023 425,8 MLOCK sro, Budovateľská 18, 82108 Bratislava
11/2023 15.6.2023 Stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD-2022-01  13891,52 Pittel+Brausewetter sro, Stará Vajnorská 1, 83104 Bratislava 3
12/2023 3.7.2023 Činnosť stavebného dozoru 06/2023 1320 MLOCK sro, Budovateľská 18, 82108 Bratislava
13/2023 4.7.2023 Stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD-2022-01  99866,1 Pittel+Brausewetter sro, Stará Vajnorská 1, 83104 Bratislava 3
14/2023 3.8.2023 Činnosť stavebného dozoru 07/2023 1320 MLOCK sro, Budovateľská 18, 82108 Bratislava
15/2023 18.8.2023 Stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD-2022-01  159623,92 Pittel+Brausewetter sro, Stará Vajnorská 1, 83104 Bratislava 3
16/2023 23.8.2023 Stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD-2022-01  17711,82 Pittel+Brausewetter sro, Stará Vajnorská 1, 83104 Bratislava 3
17/2023 23.8.2023 Stavebné práce v zmysle Zmluvy o dielo č. ZoD-2022-01  3970,8 Pittel+Brausewetter sro, Stará Vajnorská 1, 83104 Bratislava 3
18/2023 6.9.2023 Činnosť stavebného dozoru 08/2023 1320 MLOCK sro, Budovateľská 18, 82108 Bratislava
19/2023 13.9.2023 Autorský dozor cyklotrasa SO 105 10 Podľa objednávoky  9/2022 1036,8 2M-SK s.r.o., Okružná 477/27, 990 01 Veľký Krtíš
20/2023 22.9.2023 Webhosting - jurava.sk 100,8 ZONER sro, Jaskový rad 5,831 01 Bratislava
21/2023 27.9.2023 Kosenie cyklotras Podľa objednávky  8/2023 230 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
22/2023 27.9.2023 Kosenie cyklotras Podľa objednávok  9/2023 474 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
23/2023 17.10.2023 Poistenie SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek 437,06 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
24/2023 1.12.2023 Kosenie JURAVA IV. SO 105 10 197 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
25/2023 19.12.2023 Odvoz a uloženie výkopovej zeminy podľa objednávok 10 a 12/2023 25 820,53 SANDROCK Sped, s.r.o., 1. Mája 29/A, 902 01 Pezinok
1/2024 2.4.2024 Vedenie účtovníctva za rok 2023  a účtovna závierka. 1200 EKONOS DVA sro, Nemčíkova 7, Bratislava
2/2024 3.4.2024 Nájomné Jurava I 1,2 Račany Rosso s.r.o., Sasinkova 5, 811 08  Bratislava
3/2024 30.4.2024 Kosenie JURAVA IV. 373,4 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
4/2024 2.5.2024 Nájomné za pozemky pod cyklotrasou 18 SVP š.p., Karloveská 2, 84217  Bratislava
5/2024 17.6.2024 Kosenie JURAVA III. 375,4 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
6/2024 20.6.2024 Kosenie JURAVA II. 540,2 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
7/2024 22.6.2024 Kosenie JURAVA IV. 373,4 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
8/2024 12.7.2024 Kosenie JURAVA IV. 373,4 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob
9/2024 18.7.2024 Kosenie JURAVA III. 375,4 Obec Chorvátksy Grob, Nám.JosipaAndriča 17, 90025  Chorvátsky Grob

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
IMG_1115.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256