Združenie miest a obcí JURAVA

Prostredná 29, 90021 Svätý Jur

email: jurava@svatyjur.sk

Kosenie betónovej časti v smere do Ivanky pri Dunaji zabezpečuje majiteľ : Bratislavský samosprávny kraj

Prípadné reklamácie údržby prosíme tu:    Ladislav Findl <Ladislav.Findl@region-bsk.sk>

IČO 42170168

DIČ 2022826256

Skolaudované stavby:      

1) JuRaVa  I. etapa  Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála 10 /2014

2) JuRaVa podjazd popod regionálnu cestu medzi Chorvátskym Grobom a Vajnormi 06/2016

3) JuRaVa - cyklolávka cez Šúrsky kanál - získané stavebné povolenie 07/2016 - stavbu realizovalo BSK a je vo vlastníctve BSK

4) JuRaVa spojenie ŽSR Svätý Jur s cyklotrasou JURAVA I pri ČOV kataster Sv. Jur

5) JuRaVa - pokračovanie cyklotrasy JURAVA II - smer Ivanka pri Dunaji   (betónová časť)  - stavbu realizovalo BSK a je vo vlastníctve BSK a BSK je aj správcom totho úseku 

6) JuRaVa - cyklotrasa III obec Chorvátsky Grob - Javorová Alej - Triangel skolaudované Združením obcí Jurava 09/2018

Združenie obcí JURAVA   NEMÁ ZAMESTNANCOV. 

Plány a ciele:  

               

1) JuRaVa IV - pokračovanie cyklotrasy v obci Chorv.Grob na Slov Grob - Malý Raj   - je podaná žiadosť o NFP. V súčasnosti sa nachádza v procese posudzovania

2) JuRaVa V - Malý Raj v obci Slov.Grob - popri NPR Šúr do Svätého Jura

3) JuRaVa - pokračovanie cyklotrasy v obci Chorv.Grob na Bernolákovo

4) JuRaVa - pokračovanie cyklotrasy v smere Sv.Jur - Pezinok

Hlavným plánom Združenia obcí JURAVA je napojenie cyklotrasy JURAVA na medzinárodnú cyklomagistrálu EUROVELO 6

Žltým je vyznačená časť Jurava I a Jurava III v Chorv.Grobe (Javorová Alej - Triangel). Jurava IV je fialovou farbou Triangel - Monar (takmer po Malý Raj. Jurava V je červenou farbou (Slov.Grob Malý raj - Sv.Jur cez NPR Šúr), oranžovou farbou - smer Pezinok

Jurava zámer

Zrealizovaný projekt :

                                

                                                                           

 

Prijímateľ:                         Združenie obcí JURAVA

Názov projektu:                Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti

                                          s katastrom obce Chorvátsky Grob

                                          SO 104-00 Miestna cyklotrasa Park city             

Informácia o projekte

Cieľom projektu je

1)        vybudovanie novej cyklistickej komunikácie v celkovej dĺžke 2,1504 km.

2)        dobudovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Budú osadené 2 prístrešky pre cyklistov a 4 stojany pre bicykle.

3)        zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky vy budovaním  priechodu pre chodcov, osadením signalizačných svetiel do vozovky, osadením zábradlia v exponovaných miestach budovaného cyklochodníka, osadením potrebného dopravného značenia,

4)        zvýšenie propagácie o cyklodoprave. V rámci projektu bude obyvateľom obce distribuovaný propagačný leták s informáciami o novobudovanom cyklochodníku.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

-          Vybudovanie novej cyklistickej komunikácie

-          Obstaranie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

-          Zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky

-          Propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy

-          Miestom realizácie je kataster obce Chorvátsky Grob.

 

Dátum začatia projektu:                                            september 2017

Dátum ukončenia projektu:                                      apríl 2019

Celkové oprávnené výdavky projektu:                    570 560,17 EUR

Miera spolufinancovania projektu EÚ:                     95%

Miesto realizácie projektu:                                        Obec Chorvátsky Grob

 

            
   História

 

mapa pre slávnostné otvorenie malokarpatsko - šúrskej magistrály JuRaVa Mapa a TRASA 2 strany

 

Zakladajúcimi členmi združenia sú: 

  • Mesto Svätý Jur, IČO: 00 304 832
  • Mestská časť Bratislava - Vajnory, IČO: 00 304 565
  • Mestská časť Bratislava - Rača, IČO: 00 304 557
  • Od roku 2015 je členom Združenia obcí JURAVA aj obec Chorvátsky Grob
  • Od roku 2016 je členom obec Ivanka pri Dunaji
  • Od roku 2019 je členom mesto Pezinok

Hlavnou činnosťou a cieľom združenia obci Sv.Jur-Rača-Vajnory (JURAVA) je návrh a realizácia projektov v rámci týchto obcí v oblasti športovej, kultúrno-spoločenskej, školskej, vinohradníckej  a vinárskej.

Pilotným projektom, pre ktorý aj združenie pôvodne vzniklo bol projekt cyklotrasy spájajúce tieto obce. Bohužiaľ prístupom bývalého vedenia MČ Rača sa samotná činnosť združenia dostala do úzadia. Až nástupom nového vedenia sa činnosť samotného združenia opäť obnovila a dostalo sa jej patričnej podpory od všetkých troch obcí.

Ďalšie projekty v rámci združenia JURAVA by sa mali týkať vinohradníctva a vinárstva, životného prostredia a kultúry. Niektoré už boli prerokované ústne a je v záujme obcí aby sa realizovali.

Je nesporné veľmi dobré, že momentálne vedenia týchto obcí chcú rozvíjať spoluprácu a vyťažiť čo najviac pozitív z tejto spolupráce, ktorá prospeje všetkým.

 

 

Publicita projektu SO 105-10

Aktuality

FOTOGALÉRIA

54
IMG_1256.jpg
Združenie obcí JURAVA, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur IČO 42170168 IČ DPH 2022826256